Skriv ut

Ulf Lundkvist - Porträtt av en serietecknare

Under 80-talet fick Sverige uppleva flera nya serietecknare med en personlig stil som inte stod utländska storheter såsom Reiser långt efter. Joakim Pirinens "Socker-Conny", Lena Ackebos "Jalle Planka", Joakim Lindengrens "Krystmarodören" och "Svenska Småbil & Rusdrycksförbundet" samt inte minst Ulf Lundkvists "Näsan" har alla nått stor kultstatus i folkhemmet.

Men tecknarna då? Vem är Ulf Lundkvist, och vad får han allt ifrån?

 

Jo, så här är det!
Ulf Lundkvist föddes 1952 i Norrköping och flyttade nio år gammal till Stockholms¬förorten Trångsund. Under högstadie- och gymnasietiden tog han kurser i teckning och grafik. Ulf var inte den som fann något större värde i skolböckerna, istället var han full av fakta ifrån Bildjournalen och andra tidningar.
Det hände ibland att Lundkvist skolkade, och då kunde han vara borta i några dagar. Ofta gjorde han och en gotländsk kamrat små dagsresor med tåg till städer som Arboga eller Västerås. Eftersom deras fäder jobbade på SJ, fick dom fribiljetter. Man kan anta att det till viss del var deras resor som fick Ulf att intressera sig för Sveriges landsbygd och småorter.

Efter att ha tagit studenten på humanistisk linje med klassisk variant, kom Lundkvist in på grundskolan för konstnärlig utbildning, populärt kallat Grundis. Samtidigt arbetade han vid effektförvaringen på centralstationen. Efter en andra ansökan 1973, började Lundkvist konstfacklinjen för grafisk design.
Under sitt sista år på Konstfack gjorde han tillsammans med kamraten Alf Tjällskog sin debut i bokform. Denna var en sorts bilderbok för vuxna med namnet Välkommen. Tryckningen bekostade upp¬hovsmännen på egen hand.
Efter Konstfack blev Ulf medarbetare på ETC där han främst illustrerade andras texter. När man 1978 ville ha en serie i tidningen blev Ulf erbjuden uppdraget. Han fann det svårt att rita roliga serier i den gamla tradi¬tionen, typ Blondie och Laban.
Vid ett lyckans tillfälle ritade han dock en gubbe med en stor, hårig näsa och sliten överrock.

"Näsan" var född! Dessa första serier blev ett slags dagboksanteckningar i form av bilder utan text. 1980 utgavs Lundkvists första seriealbum på ETC's eget förlag och när tidningen försvann 1985 hade han hunnit göra sju album där. Han började sedan på Galago, där han till dags dato gjort 6 album i Tago förlags försorg. Som en liten lokal krydda kan vi upplysa er om att Tago förlag trycker sina böcker och Galago i Köping.

"NÄSAN"

Näsan är Lundkvists vanligaste och mest kända seriefigur. Gubben med lång, hårig näsa och sliten rock utan krage förekommer i nästan alla hans album. Näsan kan kallas antihjälte, han är inte särskilt vacker. Via plantkommunikator talar han med sina blommor, han får kylskåp i skallen och tycks trivas i ensamhet.
Vem är i så fall näsan? Lundkvist personifierad i sina serier? En gift man? En mystisk äventyrare eller en dekadent bohem i sin medelålder?

Enligt Ulf är näsan ett sorts verktyg. Hans observationer kanaliseras genom denna figur eller som Lundkvist själv säger, "En slags handstil". Det finns dock vissa regler näsan alltid följer: han slår aldrig någon och skäller aldrig utan han är en artig iakttagare som sällan ser lycklig ut.

"KYPAREN"

Även kyparen är en figur som följt Lundkvist sedan starten med Sibylla 1980. Kyparen är en kutryggig, gamliknande typ som styr sin restaurang med järnhand. Trots att näsan i en serie beställer en "antrekå" övertalas han brutalt att smaka dagens fina kokosbollar.
Ulf inspirerades att göra denna figur då han i sitt arbete på ETC ofta tvingades att äta på billiga lunchhak. Han förbryllades över att "man betalade för att stoppa i sig skräp" samtidigt som man behandlades nonchalant, och fann en svart komik i detta som kunde bli användbar i serieform.
Han menar att även kyparen var ett sätt att beskriva en yrkeskår.

ASSAR & RAZOR

Serien Assar presenterades i DN den 1 februari 1990 och blev snabbt beryktad. Den sympatiske "korvgubben" som lämnade stan för det spännande livet i Nollberga. En by med en brokig blandning innevånare: Bimbo - det godas försvarare och en slags bonn-batman, Andersson med handelsbon, syns ofta i Nollbergatelevisionen, den insekts¬liknande rymdgubben Lothar som är en fanatisk "Löjliga familjen" spelare och kanske den främste av alla, den genomelake Razor.

Efter 14 månaders daglig rapportering från Nollberga tog Assar och hans vänner semester. Fansen överlevde med nöd och näppe de fyra månaderna men är sedan i somras lugnade - Assar is back!

KATTER OCH HUNDAR

Lundkvists katter och/eller hundar finns med i alla hans album. Ofta kan de tala och det är inte ovanligt att de ägnar sig åt att betrakta oss människor och vår värld. Ulf har alltid varit förtjust i djur, han har haft en boxer och äger numera två katter. Lundkvist tycker att det är "tacksamt att rita djur".
Ibland vet han inte själv om det är katter eller hundar han tecknar. Jag tror att Lundkvists fyrbenta vänner fungerar på två sätt, dels som individer - där vi får följa dem i sina liv med varandra, och dels som betraktare av oss människor och våra handlingar.
När vi i dessa serier ser djurens reaktioner på vårt beteende kanske vi får en annan syn på oss själva.

SAMTIDSARKEOLOGI

Ulf Lundkvist har ofta och i många sammanhang kallats samtidsarkeolog. Med detta menas hans sätt att observera och publicera eller bearbeta sådana ting och företeelser som i andras ögon är alltför vardagliga eller betydelselösa att lägga märke till.

Genom att belysa dessa ting ger Lundkvist dem en djupare innebörd, som vi annars förbiser.
En flintyxa på stenåldern ansågs nog inte vara så speciell på den tiden. Hittar vi en idag, hamnar den på museum. På samma sätt kan våra nutida vardagsprodukter te sig anmärkningsvärda i framtiden.
"Kulturlandskapet som källmaterial är outtömligt" är en devis som finns nedpräntad i en av böckerna - den säger ganska mycket om hans syn på omvärlden - fylld av ovanligt vardagliga ting.
Ja, varför inte ta fram det värdet idag?

Denna samtidsarkeologi och vördnad för det enkla och triviala är enligt min mening grundsatsen i det som gör Ulf Lundkvist till en unik och mycket läsvärd serietecknare.
ANDREAS NILSSON